ضدحال يعنی وقتی منتظر فيلم مورد علاقت هستی برق بره!
ضدحال يعنی بعد از کلی مصيبت که بابات برات موبايل ثبت نام کرده همه سيمکارتا بياد جز مال تو
!
ضدحال يعنی يه جلسه سر کلاس نری فقط همون يه جلسه استاد حضور غياب کنه
!
ضدحال يعنی با شکم گرسنه بری تو صف ژتون تموم کرده باشن
!
ضدحال يعنی يه هفته قبل از اينکه جشن تولد بگيری خاله مامانت فوت کنه
!
ضدحال يعنی قبض تلفن بياد ....... تومن
!
ضدحال يعنی بعد از کلی مخ زدن تو اينترنت همينکه بيای به نتيجه برسی اشتراکت تموم بشه
!
ضدحال يعنی با.۹.۷۵ افتادن
!
ضدحال يعنی يه مانتو خوشگل بخری همون روز اول گير کنه به صندلی پاره بشه
!
ضدحال يعنی صبح ساعت ۷ بری سر کلاس استاد نياد
!
ضدحال يعنی شرطی بيدل بزنی امتيازت بشه ۲۵
!
ضدحال يعنی بعد اينکه کلی افه زبان اوومدی نمره زبانت بشه۱۰

ضدحال يعنی داداش کوچیکت ۲شاخه مودمو اشتباهن بزنه تو پريز برق
!
ضدحال يعنی بری عروسی خانمها و اقايون جدا باشن
!
ضدحال يعنی تو اتاقت فيلم نگاه ميکنی همينکه ميرسه جای.........مامان بياد تو
!
ضدحال يعنی نفر ۱۱کنکور شدن
!
ضدحال يعنی کارگردان شدن حنا مخملباف
!
ضدحال يعنی کاندید شدن رفسنجانی برای انتخابات مجلس
!
ضدحال يعنی خواننده شدن میناوند
!
ضدحال یعنی حسنی امام جمعه ارومیه
!
ضدحال يعنی فیلم ژاپنی
!
ضدحال یعنی عشق یه طرفه
!
ضدحال یعنی گل خوردن دقیقه ۹۰
!
ضدحال یعنی صبح روزی که با دوستات میخوای بری کوه بارون بیاد
!
ضدحال یعنی از سرویس دانشگاه جا موندن
!
ضدحال یعنی با ماشین بابا جریمه شدن
!
ضدحال یعنی سلام کنی جوابتو ندن
!
ضدحال یعنی عینکت سر جلسه امتحان بیفته زمین بشکنه
!
ضد حال یعنی سر جلسه امتحان جوهر خودکارت تموم بشه
!
ضدحال یعنی تاکسی سوار شی وسط راه بنزین تموم کنه
!
ضدحال یعنی دفترچه تلفنتو گم کنی
!
ضدحال یعنی اونیکه خیلی دوستش داری رو نتونی ببینی
!
ضدحال يعنی درس رو بلد نباشي و پنج دقيقه مونده به زنگ تفريح استاد اسمتو صدا كنه
!
ضدحال يعنی يك قدمي خط پايان مسابقه دو به زمين بيفتي و آخر بشي
!
ضدحال يعنی روز آخر خدمت سربازي اضافه خدمت بخوري
!
ضدحال يعنی سر سفره عقد عروس خانوم بگه نه
+ نوشته شده توسط مهدی در چهارشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 21:31 |